Den føderale domstolen i Belém, Brazil, løftet produksjonsembargoen mot Alunorte i en sivilrettslig prosess på onsdag, 15. mai. Produksjonsembargo fra den samme domstolen i en strafferettslig prosess gjelder fortsatt, men det er forventet at avgjørelsen i den sivile saken vil gjøres gjeldende i straffesaken innen kort tid. Det er ikke fattet noen avgjørelse vedrørende embargoene over det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2).

Alunorte vil fortsette å produsere på 50% kapasitet inntil produksjonsembargoen under den strafferettslige prosessen også blir løftet.

Beslutningen om å løfte produksjonsembargoen i den sivilrettslige saken mot Alunorte kom etter en høring 12. April, hvor Ministério Público og Alunorte innga en felles begjæring om å løfte begge produksjonsembargoene.

- Jeg er fornøyd med støtten fra lokale interessenter og våre ansatte. Vi ser frem til å kunne gjenoppta driften i Alunorte og starte opp igjen den fulle verdikjeden, som vil være positivt for oss og staten Pará, sier John Thuestad, EVP for forretningsområdet Bauxitt & Alumina.

Da den føderale domstolens embargo hindrer Alunorte fra å bruke det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2), fortsetter Alunorte å benytte det gamle avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS1) basert på toppmoderne pressfilterteknologi. Alunorte anslår en gjenværende levetid på 8-18 måneder i DRS1, avhengig av produksjonsvolum. Ytterligere geotekniske studier vil bli gjennomført med sikte på å verifisere en lengre levetid på DRS1.

Investorkontakt
Stian Hasle
+47 97736022
Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt
Erik Brynhildsbakken
+47 41751271
Erik.Brynhildsbakken@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12