Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL er en ny afdeling under Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdeling Bæredygtige Obligationer KL investerer globalt i erhvervsobligationer, statsobligationer og/eller statsgaranterede obligationer. Der investeres med fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold) og tilstræbes et lavt kuldioxidaftryk.

Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL

Indledende tegningsperiode: 22. maj 2019 kl. 09.00 til den 7. juni 2019 kl. 16.00. Betaling for nytegnede foreningsandele i den indledende tegningsperiode sker den 13. juni 2019.

Tegningskurs: 100,30 franko

ISIN-kode: DK0061139748

Prospekt er vedhæftet denne meddelelse. Prospekt og Central Investorinformation kan desuden downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.


Venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland


Eric Christian Pedersen                  Tom Holflod
Direktør                                           Senior Product Manager

Vedhæftet fil