Selskabsmeddelelse nr. 2019/07

Fynske Bank fortsætter den positive udvikling

Fynske Banks regnskab for første kvartal af 2019 viser et tilfredsstillende resultat før skat på 28,9 mio. kroner.

Fynske Bank fortsætter i første kvartal af 2019 den stabile vækst, der har præget banken gennem de seneste år.

Regnskabet for årets første tre måneder viser et tilfredsstillende resultat på 28,9 mio. kr. før skat.
I samme periode sidste år lød resultatet på 49,5 mio. kr., men resultatet her var i væsentlig grad påvirket af større kursreguleringer grundet en ekstraordinær indtægt fra et salg af ValueInvest.

Fynske Bank kan notere sig en vækst i det samlede forretningsomfang på 5,6% sammenlignet med første kvartal i 2018. På samme måde vokser det samlede udlån med 5,2% fra 3,1 mia. kr. til 3,25 mia. kr. pr. 31. marts 2019.

”I Fynske Bank glæder vi os over, at vi fortsætter den positive udvikling, der kendetegner banken. Vi har fået en tilfredsstillende start på 2019, og vi formår kontinuerligt både at tiltrække nye kunder og øge vores forretning med eksisterende kunder”, siger adm. direktør i Fynske Bank, Petter Blondeau.

Forventningerne til årets resultat før skat er udmeldt i niveauet 50-60 mio. kr. Fynske Bank har dog sammen med ejerkredsen bag Sparinvest Holding indgået en betinget salgsaftale af en del af bankens aktier i selskabet. Indfries salgsaftalen, ligger forventningen til årets resultat mellem 65-75 mio. kr.  Såfremt de realiserede tal for kursreguleringer og nedskrivninger kan fastholdes for året som helhed, ligger der i dette en potentiel yderligere opjustering af forventningerne til årets samlede resultat.

Spørgsmål til meddelelsen kan rettes til administrerende direktør Petter Blondeau på tlf. 62 17 65 01.


Med venlig hilsen
Fynske Bank A/S

 

Vedhæftede filer