Den føderale domstolen i Belem, Brasil, løftet produksjonsembargoen mot Alunorte i den strafferettslige prosessen Mandag 20. mai, slik at Alunorte kan starte prosessen mot å gjenoppta normal produksjon, etter å ha produsert på halv kapasitet i mer enn ett år. Det er ikke tatt noen beslutning på embargoene på det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2).

Produksjonen ved Hydros bauksittgruve Paragominas vil økes i takt med oppstarten i Alunorte. En beslutning om å øke produksjonen ved Hydros del-eide aluminiumsverk Albras forventes snarlig. 

- Jeg er glad og oppmuntret av den gode innsatsen fra våre ansatte ved Alunorte, Albras og Paragominas, i samarbeid med lokalsamfunn og myndigheter. Å gjenoppta produksjonen ved Alunorte er et viktig skritt mot normal produksjon i våre strategiske viktige operasjoner i Pará, og et grunnlag for vår agenda for å styrke robustheten og lønnsomheten over hele verdikjeden, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Beslutningen fra den føderale domstolen om å løfte produksjonsembargoen i den strafferettslige prosessen kom etter en beslutning onsdag 15. mai om å løfte produksjonsembargoen i den sivilrettslige prosessen.

"Denne beslutningen er svært viktig for våre ansatte, lokalsamfunn, entreprenører og kunder. Det er den endelige bekreftelsen på at Alunorte kan driftes på en trygg måte, og vi vil starte opp igjen den fulle verdikjeden for aluminium, som er positivt både for oss og staten Pará. Vi vil fokusere på å gjenoppta produksjonen på en trygg måte, etter mange måneder med redusert produksjont, samt fortsette å jobbe med å løfte embargoene på det nye, toppmoderne avfallsdeponiet for bauksittrester, sier John Thuestad, EVP for forretningsområdet Bauxite & Alumina.

Alunorte, med en årlig produksjonskapasitet på 6,3 millioner tonn, forventes å nå 75 - 85 prosent kapasitetsutnyttelse innen to måneder. Ytterligere ett pressfilter forventes å være i drift i løpet av tredje kvartal 2019, noe som vil øke kapasiteten ytterligere.

Da den føderale domstolens embargoer hindrer Alunorte fra å bruke det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2), fortsetter Alunorte å benytte det gamle avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS1) basert på toppmoderne pressfilterteknologi.

Investorkontakt
Kontakt Stian Hasle
Mobil +47 97736022
E-post Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt
Bjørn Skaar
+47 48171141
Bjorn.Skaar@hydro.com

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12