Pressmeddelande
31 maj 2019, 12:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Cryptify AB i Sverige

Sdiptech har idag förvärvat samtliga aktier i Cryptify AB.

Cryptify är ett svenskt mjukvaruproduktbolag som erbjuder lösningar för säker kommunikation i främst Sverige och Storbritannien. Bolaget omsätter cirka 18 miljoner SEK med god lönsamhet.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Cryptify utvecklar mjukvaruprodukter för säker kommunikation mellan mobiltelefoner. Kunderna finns främst inom myndigheter samt försvar med så kallad informationssäkerhetsklassificering, där behovet av säker och samtidigt användarvänlig kommunikation ökar. Cryptify är väl positionerad på denna marknad och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions (och underkategorin Safety and Security).

Vi välkomnar grundarna Johan Wagné (VD) och Micael Berg (försäljningschef) samt resterande team till Sdiptech-koncernen och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med dem."

Johan Wagné, VD Cryptify, kommenterar:

“Cryptify har utvecklat lösningar för säker kommunikation under flera år i nära samarbete med kunder med höga krav på säkerhetsklassificering och produktcertifiering. Våra produkter är plattformsoberoende och möjliggör absolut och exklusiv kontroll över allt kryptografiskt material för användarorganisationen. Med Sdiptech som långsiktig ägare kommer Cryptify att få goda möjligheter till vidare utveckling för att möta våra kunders framtida behov.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech ABs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech ABs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com.

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 12:00.

Bilaga