logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp: Ändring av optionsprogrammen

Pressmeddelande, Helsingfors 10 juni 2019, kl. 15.00

Nexstim Abp: Ändring av optionsprogrammen

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression, genomförde en företrädesemission som avslutades i Sverige 24 april 2019 och i Finland 26 april 2019.
I anslutning till företrädesemissionen har bolagets styrelse i dag 10 juni 2019 beslutat att justera teckningspriserna i bolagets optionsprogram 2016B–C och 2017 enligt punkt II.6 i villkoren, så att teckningspriserna inom dessa program är jämförbara med priserna före företrädesemissionen. Priserna för optionsrätterna ändras därmed på följande sätt:

OptionsprogramTeckningspris per aktie före ändringenNytt teckningspris per aktie
2016B4,80 euro0,92 euro
2016C6,00 euro1,16 euro
20174,80 euro0,92 euro

Inom optionsprogrammet 2018 inföll avskiljningsdagen för företrädesemissionen under prissättningsperioden för optionsprogrammet 2018A och teckningspriset för optionsrätterna 2018A beräknades på basis av de anpassade historiska priserna för aktier i Nexstim Abp (NXTMH) på Nasdaq Helsinki. Teckningspriset för optionsrätterna 2018A är därmed 0,26 euro.
De ändrade optionsvillkoren finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors/share-information/.
Det bör förtydligas att  priset för en aktieandel 2019 i bolagets incitamentsprogram också ska beräknas utifrån de anpassade historiska priserna för NXTMH på Nasdaq Helsinki.  Priset för en aktie i incitamentsprogrammet är därmed 0,26 euro.
NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, verkställande direktör och styrelseordförande

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga