I henhold til Nasdaqs udstederregler skal vi hermed oplyse, at Henrik Franck med virkning fra den 12. juni 2019 indtræder i direktionen i Formuepleje A/S, som Kapitalforeningen Formuepleje Fokus har indgået forvalteraftale med.

Dette skyldes at Formuepleje A/S er fusioneret med Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S, hvor Henrik Franck de seneste 5 år har siddet som direktør.

Udvidelsen af direktionen i Formuepleje A/S, som nu består af Søren Astrup, Henry Høeg og Henrik Franck, får ingen betydning for aftalen mellem Formuepleje A/S, som forvalter, og Kapitalforeningen Formuepleje Fokus.  

Henrik Franck er 58 år og har mere end 28 års erfaring med investering og kapitalforvaltning. Henrik Franck har gennem de seneste 6 år desuden været medlem af Formueplejes Investeringskomité. 

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen
                            

Søren Astrup, direktør                                                 
Formuepleje A/S

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

Vedhæftet fil