Efter årsstämmans beslut har Ellen AB (”Ellen”) ingått avtal och överlåtit hela sitt innehav om 70% i Ellen Asia Ltd. (”Ellen Asia”) till Foundation Asia Pacific (”FAP”), som sedan tidigare äger övriga 30%. Vidare innebär överlåtelsen att FAP indirekt blir ägare  till Ellen Asias helägda dotterbolag, Beijing Ellen Biotech Co., Ltd. (”Beijing Ellen”).

I februari 2018 inledde Ellen Asia samarbetet med Humanwell Healthcare Group om försäljning i Kina. I juli 2018 förlängdes samarbetsavtalet för att marknadstestet hos deras distributörer hade tagit längre tid än först beräknat. Eftersom det utlovade marknadstestet har uteblivit, beslutade Ellen att skriva ned dotterbolagets resterande låneskuld på 1,2 MSEK samt nedskrivning av det totala aktieinnehavet på 2,4 MSEK till noll kronor.

Styrelsen i Ellen har därefter genomfört en utvärdering av Ellen Asia som under många år inte har uppnått förväntat resultat, där styrelsens slutsats blev att Ellen Asia inte kommer generera någon betydande omsättning inom överskådlig framtid. Mot bakgrund av dessa upplevda svårigheter i Ellen Asia, beslutade Ellen därför att överlåta aktierna i Ellen Asia till FAP. Köpeskillingen för överlåtelsen av Ellens inhav i Ellen Asia och Beijing Ellen kom att uppgå till 1,00 kronor. FAP har ålagts att avveckla Ellen Asia mot en avtalad ersättning som Ellen tillskjuter Ellen Asia. Beijing Ellen bildades i syfte att stödja Ellen Asias expansion på den kinesiska marknaden.

Den överenskomna överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, anses vara fördelaktig för Ellen och dess aktieägare. Aktieägaravtalet mellan Ellen och FAP, som signerades 2009, upphör därmed att gälla med omedelbar verkan och inga bestämmelser däri lever vidare efter att aktierna har övergått till FAP. Detta innebär att Ellen kan verka på den asiatiska marknaden utan att ta hänsyn till kostnader som tidigare har härletts till dotterbolaget eller dess asiatiska samarbetspartners.  

”Under många år har dotterbolaget Ellen Asia inte genererat någon omsättning, men tyvärr har bolaget historiskt sett ådragits med höga kostnader. Att avsluta samarbetet och överlåta aktierna är ett bra och genomtänkt strategiskt beslut. Avslutet innebär att Ellen kan utvärdera hur försäljning och exporten ska fungera på den asiatiska marknaden. Ellen får därmed bättre kontroll på kostnader för att bearbeta nya länder och marknadsinvesteringar”, säger Jenny Fingal, VD i Ellen.

För mer information gällande överlåtelse av aktier till dotterbolaget och årsstämmans beslut från den 9 maj se; https://www.ellen.se/arsstamma/

För ytterligare information:
Jenny Fingal, på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellen.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni kl. 08.00 CEST.


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 

 

 

 

Bilaga