Í viku 25 keyptu Reginn hf. 500.000 eigin hluti að kaupverði 11.275.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð (gengi) Kaupverð (kr.)
20.6.2019 12:59:22 500.000 22,55 11.275.000
Samtals   500.000   11.275.000

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 6. júní 2019.

Reginn átti 2.550.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 3.050.000 eigin hluti eða sem nemur 0,167% af útgefnum hlutum í félaginu.

Reginn hefur keypt samtals 3.050.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,167% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 68.662.500 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 21.929.825 hlutum eða sem nemur 1,20% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 500.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi til og með 30. nóvember 2019, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“


Nánari upplýsingar veitir:

Helgi S. Gunnarsson – Forstjóri – helgi@reginn.is – S: 512 8900 / 899 6262