Edvard Cock har som styreleder i Aqua Bio Technology mottatt fullmakter til å stemme for 3 234 987 aksjer på ekstraordinær generalforsamling 27. juni 2019 ("EGF") uten stemmeinstruks, tilsvarende ca. 27,51 % av totalt antall aksjer og stemmer i selskapet. Fullmaktene er kun gyldige på denne EGF og vil deretter utløpe automatisk.

Videre eier Blixen Invest AS, et selskap heleid av Edvard Cock, 500 000 aksjer i Aqua Bio Technology, som sammen med mottatte fullmakter gir Edvard Cock rett til å stemme for 3 734 987 aksjer, tilsvarende ca. 31,76 % av stemmene i selskapet.

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til § 4-3 i verdipapirhandelloven.