Edvard Cock har som styreleder i Aqua Bio Technology mottatt fullmakter til å stemme for 5 735 037 aksjer på ekstraordinær generalforsamling 27. juni 2019 ("EGF") uten stemmeinstruks, tilsvarende ca. 48,77 % av totalt antall aksjer og stemmer i selskapet. Fullmaktene er kun gyldige på denne EGF og vil deretter utløpe automatisk.

Videre eier Blixen Invest AS, et selskap heleid av Edvard Cock, 500 000 aksjer i Aqua Bio Technology, som sammen med mottatte fullmakter gir Edvard Cock rett til å stemme for 6 235 037 aksjer, tilsvarende ca. 53,02 % av stemmene i selskapet.

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til § 4-3 i verdipapirhandelloven