Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling for aksjonærene i Aqua Bio Technology ASA, offentliggjort 6. juni 2019. Generalforsamlingen vil bli holdt 27. juni 2019. Til agendaens punkt 3, valg av revisor, foreslår styret å velge RSM Norge AS.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12