Press release
Malmö Juni 27, 2019

Acarix CADScor®System – nu inkluderad i NICEs riktlinjer för vård och hälsa

Acarix AB (publ) (ACARIX: FN Stockholm) meddelade idag att CADScor® nu har inkluderats som en rekommenderad första undersökningsmetod för att utesluta misstanke om stabil kranskärlssjukdom av British National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Acarix CADScor®System har inkluderats i de uppdaterade riktlinjerna från NICE publicerat i juni 2019.

"Att vara med i riktlinjerna från NICE är en fantastisk prestation för Acarix. NICE är ett högt respekterat, vägledande och rådgivande nationellt organ för att förbättra vård och omsorg. Inkluderingen i de brittiska riktlinjerna ger vår produkt ytterligare en viktig bekräftelse. Det stöder också vår kontinuerliga marknadsutveckling", säger Per Persson, vd för Acarix. Inkluderingen i de brittiska riktlinjerna är ytterligare stöd i arbetet för att upptas i det brittiska ersättningssystemet. "Varje år spenderas mer än 4,5 miljarder dollar på motsvarande diagnostik. Vi tror att vi med vår produkt kan erbjuda kostnadseffektivisering inom detta område.

Ur ett marknadsperspektiv är de nya riktlinjerna från NICE Acarix till stort gagn då det underlättar i nästa steg för den brittiska marknadsintroduktionen. Acarix kommer nu att inleda förhandlingar med National Health Services, England och ett antal regionala organisationer (CCG’s*) inom den brittiska sjukvården för att stödja användningen av CADScor som ett förstahandshjälpmedel i vid misstanke om stabil kranskärlssjukdom.

Rekommendationerna från NICE grundar sig på noggrant övervägande och granskning av kliniska bevis som stöder metoden. Hälso- och sjukvårdspersonal förväntas att fullt ut ta hänsyn till riktlinjerna från NICE i en sammanvägd bedömning av patientens individuella behov, preferenser och värderingar.

*)Clinical Commissioning Groups

För mer information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd, e-mail per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Acarix är noterat på Nasdaq First North in Stockholm.
Wildeco Ekonomisk Information AB (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se) är bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019 kl. 10.30 CET.


Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets certifierade rådgivare. För mer information besök www.acarix.com.

 

 

 

 

Bilaga