Source: WirTek A/S

Wirtek lander rammeaftale med Energinet Forretningsservice A/S

Wirtek har i et konsortiesamarbejde med Systemate Aarhus A/S indgået en rammeaftale med Energinet Forretningsservice A/S. Rammeaftalen dækker bl.a. levering af konsulentydelser til udvikling og vedligeholdelse af Energinet’s eksisterende driftsplanlægningssystem samt udvikling af et nyt cloud-baseret driftsplanlægningssystem.

Rammeaftalen løber i 2 år med mulighed for forlængelse op til i alt 4 år. Wirtek forventer, at rammeaftalen vil medføre levering af konsulentydelser for et 2-cifret millionbeløb og give et betydeligt løft til såvel omsætning som resultat for Wirtek koncernen de kommende år. 

Leverancerne i forbindelse med rammeaftalen forventes at starte i august 2019 med efterfølgende løbende udvidelse af leverancerne.  

Rammeaftalen med Energinet Forretningsservice A/S er Wirtek’s første kontrakt inden for det offentlige, og ledelsen i Wirtek ser dette kundesegment som yderst interessant i forhold til selskabets fremtidige vækstplaner. 

Wirtek melder opdaterede forventninger til 2019 ud i forbindelse med selskabets halvårsmeddelelse, som publiceres den 16. august 2019. 

Om Wirtek A/S

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder. Wirtek koncernen består i Danmark af Wirtek A/S og det 100% ejede datterselskab Software Pro ApS samt det ligeledes 100 % ejede rumænske datter­selskab Wirtek SRL.

Yderligere information:

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf: +45 2125 9001

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf: +45 2176 4317