Indberetning af transaktioner med aktier i Schouw & Co.

Aarhus C, DENMARK


Det tidligere bestyrelsesmedlem i Schouw & Co., direktør Erling Eskildsen, som er direktør i selskabets største aktionær Givesco A/S, har gennem mange år ejet 3,94% af aktierne i Schouw & Co.  

Som led i et generationsskifte har Erling Eskildsen den 4. juli 2019 overdraget størstedelen af denne private aktiepost til sine tre sønner i ligeligt forhold. Den samlede aktiepost er således fortsat ejet af familien efter overdragelsen, ligesom Givesco i øvrigt uændret ejer 28,09% af aktierne i Schouw & Co.

Den ene af de tre sønner, direktør Kenneth Skov Eskildsen, er medlem af bestyrelsen i Schouw & Co., og
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 indberettes og offentliggøres oplysninger om transaktioner med værdipapirer i Schouw & Co. udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.
                                                                                                                                                                                                                

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn

 
Kenneth Skov Eskildsen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel

 
Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn

 
AKTIESELSKABET SCHOUW & CO.
b) LEI-kode 213800V2R9WMMZASKK57

 
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode

 
 

Aktier

DK0010253921
b) Transaktionens art

 
Erhvervelse delvist ved modtagelse af gave 
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
DKK 0 212.643 stk.
DKK 514,50 122.177 stk.
d) Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
     
  • Pris
 

334.820 stk. aktier

DKK 62.860.293,00
e) Dato for transaktionen

 
4. juli 2019
f) Sted for transaktionen

 
Uden for markedsplads


Vedhæftet fil


Attachments
2019-07-04 FBM 07-2019 Indberetning KSE - DAN