Source: C-Rad AB

C-RAD fokuserar sina säljresurser på kärnverksamheten framöver

C-RAD har beslutat att fokusera sina säljaktiviteter på nuvarande och kommande nya produkter, och har därför gemensamt med det tyska bolaget IBA Dosimetry GmbH beslutat att avsluta distributionsavtalet mellan parterna. Samtidigt kommer C-RAD att utöka sin direkta försäljning till de baltiska länderna.

C-RAD har distribuerat IBA’s dosimetriprodukter i Norden under de senaste nästan tio åren. Distributionsavtalet kommer att avslutas den 30 september 2019. C-RAD kommer att ha ett nära samarbete med IBA för att säkerställa en smidig överlämning av de berörda kundrelationerna.

“Vi har haft ett utmärkt samarbete med IBA under de senaste åren. Produkterna har varit ett bra komplement till vår produktportfölj för att ge kunderna ett komplett värdeerbjudande och samtidigt öka effektiviteten hos vår försäljningsorganisation i Norden”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. ” Med det ständigt ökande intresset för våra positioningersprodukter och de nya produkter som C-RAD tar till marknaden, har vi nu beslutat att fokusera våra resurser på vår kärnverksamhet och att kunna möta fler kunder genom vår direkt försäljningsverksamhet”.  

Avslutandet av distrbutionsavtalet för dosimetriprodukterna kommer att ha en marginell påverkan på intäkter och resultat framöver.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 56 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Bilaga