C-RAD och Mevion Medical Systemsâ meddelar i dag en integration mellan C-RADs Catalyst PT™ och MEVIONs S250i Proton Therapy System®. Föreningen av de båda produkterna stödjer ett sömlöst arbetsflöde med oavbruten ytskanningsövervakning av patienten, från uppläggning samt genom hela behandlingen.

C-RAD erbjuder en specific version av Catalystsystemet för användning inom proton- och partikelterapi – Catalyst PT, baserad på den patenterade Catalyst-teknologin.  

Maastro Proton Therapy, som är utrustat med ett MEVION 250i Proton Therapy System, och C-RAD informerade under 2018 om att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende installation av en Catalyst PT på centret. C-RAD och Mevion har samarbetat kring utveckling av en lösning som, baserad på de båda bolagens produkter, möjliggör en hög integrationsnivå för att förbättra användarvänlighet och patientsäkerhet.

Med vägledning i Maastro Proton Therapy’s expertis och kravställningar, har båda parterna fokuserat på att utveckla gränssnittet för att stödja ett sömlöst arbetsflöde, inklusive automatisk korrigering av patientpositioneringen och övervakning genom hela behandlingsprocessen.

Tina Yu, VD på Mevion Medical Systems, säger:
“I linje med Mevion's engagemang att tillhandahålla innovativa produkter och tjänster, är vi stolta att vara partner till C-RAD och därigenom kunna erbjuda den mest avancerade och helintegrerade plattformen för patientpositionering inom protonterapi till våra kunder.” 

 Installationen av Catalyst PT på Maastro Proton Therapy färdigställdes under senaste månaden och sattes i kliniskt bruk i början av augusti. Maastro Proton Therapy kommer att använda Catalyst PT speciellt för indikationer av tumörer i toraxområdet som behandlas med Mevionsystemet.

 Geert Bosmans, managing director på Maastro Proton Therapy säger:
“Vi installerade C-RADs system för ytskanning på vårt center för att kunna tillhandahålla våra patienter en mer högkvalitativ behandlingsplan. Vi kommer att använda det för att korrekt positionera och kontinuerligt övervaka våra patienter under behandlingen för att kunna leverera strålbehandling med ännu högre precision.”

Catalyst PT-system är nu tillgängligt för nuvarande och framtida kunder till Mevion.  

“Korrekt patientpositionering inför, och övervakning under behandling, är avgörande vid strålbehandling med hög precision. Denna utveckling driver intresset för våra ledande ytskanningssystem.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB, “Användarupplevelsen och arbetsflödet blir av allt större vikt för våra kunder. C-RAD’s målsättning har alltid varit att sätta en riktlinje för användbarhet och integration av arbetsflöden. Med detta projekt har C-RAD och Mevion klivit fram och drivit upp standarden inom området.”

About Maastro Proton Therapy:

The Maastro Proton Therapy started treating patients with protons in February 2019. It is the first Mevion system in Europe and because of the compact Mevion technology is being fully integrated into an existing radiotherapy center, Maastricht Radiation Oncology (Maastro). (www.maastro.nl/protonentherapie).

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 57 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

About Mevion Medical Systemsâ
Mevion Medical Systems, Inc. is the leading provider of compact proton therapy systems for use in radiation treatment for cancer patients. Mevion is based in Littleton, Massachusetts, with a presence in Europe and China. For more information, please visit www.mevion.com.

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Bilaga