Source: DFDS A/S

DFDS: DELÅRSRAPPORT 2. KVT. 2019 - FORTSAT VÆKST MEN BREXIT SÆNKER TEMPO

SELSKABSMEDDELELSE NR. 26/201

  • Omsætningen steg 10% og EBITDA steg 8% i 1. halvår 2019
  • Ekstraordinær usikkerhed om Brexit reducerer i øjeblikket UK-samhandel og sigtbarhed    
  • 2019 EBITDA-forventning sænket 6%

2. KVT. 2019

  • Omsætningen steg 9% til DKK 4,2 mia.
  • EBITDA steg 4% til DKK 989 mio.
  • Lavere fragtmængder i 2. kvt. efter UK-lageropbygning i 1. kvt.

FORVENTNING 2019

  • 6-8% omsætningsvækst (tidligere: 10-12%)
  • EBITDA-interval sænket 6% til DKK 3,5-3,8 mia. (tidligere: DKK 3,8-4,0 mia.)

”Brexit er en ekstraordinær situation, som i øjeblikket sænker væksten i vores færge- og logistiknetværk. På trods af denne modvind er vi stadig på vej til at fortsætte vores vækst i år. Arbejdet med at indfri vores nye strategiske og finansielle ambitioner er kommet godt i gang, og der sker løbende fremskridt,” siger Torben Carlsen, CEO.


NØGLETAL*
      
DKK mio. 2019 2018   2018-19 2018 
Før særlige poster 2. kvt. 2. kvt. Ændring % LTM** Hele året
        
Omsætning 4.241  3.8948,9% 16.449  15.717
EBITDA 989 948 4,3% 3.709 3.589
EBIT541  547-1,0% 1.963  1.965
Resultat før skat 486  494-1,8% 1.688  1.744
*Sammenligningstal for 2018 på denne side er omregnet til IFRS 16 på pro forma og urevideret basis. **Sidste tolv måneder


I 2. kvt. steg omsætningen 9% til DKK 4,2 mia. og EBITDA før særlige poster steg 4% til DKK 989 mio.

I 1. halvår steg omsætningen 10% til DKK 8,1 mia. og EBITDA før særlige poster steg 8% til DKK 1,7 mia.

Væksten i omsætningen og indtjeningen i 2. kvt. Var hovedsageligt drevet af ekspansion i Middelhavet og højere passageromsætning. En vending i UKs lageropbygning i 1. kvt. sænkede fragtomsætningen og -indtjeningen i 2. kvt. for de fleste aktiviteter knyttet til handelen med UK. Sidstnævnte blev modvirket af indtægter fra en aftale med UK Department for Transport. 


Forventning 2019

Den ekstraordinære usikkerhed om udfaldet af Brexit reducerer i øjeblikket handelen med UK og sigtbarheden.

På den baggrund sænkes den forventede omsætningsvækst til 6-8% (tidligere: 10-12%) og EBITDA før særlige poster sænkes 6% til et interval på DKK 3,5-3,8 mia. (tidligere: DKK 3,8-4,0 mia.), (2018 omregnet til IFRS 16: DKK 3,589 mio.).

Sammenligningstal for 2018 er i ovenstående, herunder tabellen, omregnet til IFRS 16 på pro forma og urevideret basis.


Se delårsrapporten for 2. kvt. 2019 her:

https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations

13. august 2019. Telekonference i dag kl. 10.00 CET
Adgangskode: 10536973# Telefonnumre til konferencen: DK +45 35445577, US +1 631 913 1422, UK +44 333 300 0804


Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Gert Jakobsen, Communications +45 33 42 32 97Vedhæftede filer