Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

13. august 2019

Undersøgelse af muligheden for udstedelse af Tier 2 kapital

Ringkjøbing Landbobank har som led i bestræbelserne på at sikre en løbende optimering af bankens kapitalstruktur besluttet at undersøge mulighederne for at udstede ny Tier 2 kapital.

I den forbindelse har Ringkjøbing Landbobank givet Nordea Bank Abp mandat til at foretage sonderinger i markedet samt arrangere investormøder og herefter, i tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet, at forestå udbudsprocessen i samarbejde med banken.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftet fil