Kort om 2. kvartal 2019

Hartmann løftede omsætningen i kerneforretningen med 6% efter fortsat volumenvækst og sikrede fortsat solid lønsomhed trods høje råvarepriser og et forventet lavere bidrag fra salg af maskiner og teknologi. Koncernen øgede investeringerne i kvartalet og fastholder forventningerne til 2019.

  • Den samlede omsætning steg til 553 mio. kr. (2018: 542 mio. kr.)
  • Omsætningen fra emballagesalg steg til 548 mio. kr. (2018: 508 mio. kr.), mens omsætningen fra Hartmann Technology udgjorde 6 mio. kr. (2018: 35 mio. kr.)
  • Driftsresultatet* var 47 mio. kr. (2018: 60 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad* på 8,5% (2018: 11,1%)
  • Anlægsinvesteringerne* steg til 49 mio. kr. (2018: 28 mio. kr.)
  • Valutakurser reducerede omsætningen med 29 mio. kr. og driftsresultatet med 1 mio. kr.

Administrerende direktør Torben Rosenkrantz-Theil siger: ”Vi solgte mere emballage og forbedrede effektiviteten, så vi kunne fastholde en solid indtjening, selvom kvartalet var præget af højere råvarepriser. Vi oplever en stærk efterspørgsel efter Hartmanns produkter og investerer markant i udvidelse af kapaciteten på tværs af vores markeder for at være på forkant med udviklingen.”

Volumenvækst i alle markeder
Hartmann skabte fremdrift i emballagesalget i alle markeder i 2. kvartal 2019, hvor udviklingen i Europa og Nordamerika var særligt stærk.

Fortsat solid lønsomhed
Hartmann afbødede den negative effekt af højere råvarepriser ved at forbedre effektiviteten og løfte den gennemsnitlige salgspris i 2. kvartal.

Øget investeringsniveau
Ny produktionskapacitet blev taget i brug i Europa og Argentina, og yderligere kapacitet tilføres i den europæiske forretning i 2. halvår. Som led i 'Think ahead'-strategien investerer Hartmann i yderligere kapacitetsudvidelse i Brasilien, USA og Europa med ventet ibrugtagning i 2020.

Normaliseret lavere maskinsalg
Salget af maskiner og teknologi var som ventet lavt i 2. kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. I 2019 ventes salget af maskiner og teknologi fortsat at nå et normaliseret lavere niveau sammenlignet med 2018.

Forventninger til 2019
Hartmann fastholder forventningerne til 2019 om en samlet omsætning på 2,2-2,4 mia. kr. efter justering for hyperinflation og en overskudsgrad på 9-11% eksklusiv justering for hyperinflation.

Fortsat volumenvækst og effektiv drift i kerneforretningen skal bidrage positivt til udviklingen i 2. halvår 2019, der fortsat ventes negativt påvirket af et normaliseret lavere bidrag fra Hartmann Technology sammenlignet med niveauet i 2018 og højere papir- og energiomkostninger.

Anlægsinvesteringerne ventes som meddelt den 11. juni 2019 at udgøre i niveauet 300 mio. kr. eksklusiv justering for hyperinflation som følge af planlagte og iværksatte udvidelser af produktionskapaciteten på tværs af koncernens markeder.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Torben Rosenkrantz-Theil
Adm. direktør
(+45) 45 97 00 57

* Driftsresultat og overskudsgrad angives før særlige poster, ligesom overskudsgrad, afkast af den investerede kapital og anlægsinvesteringer omtales eksklusiv justering for hyperinflation.

Vedhæftet fil