Selskabsmeddelelse nr. 15/2019

Grindsted, den 13. august 2019


Indberetningspligtiges handler med aktier i Den Jyske Sparekasse A/S

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 meddeler Den Jyske Sparekasse A/S, at der er foretaget følgende transaktioner med aktier i Den Jyske Sparekasse A/S:

Navn: Claus E. Petersen
Årsag: Adm. direktør
Første indberetning: 7. marts 2019
Udsteder: Den Jyske Sparekasse A/S
Udsteders LEI-kode: 894500RII3ULSCOB6716
Instrument: Aktie
Fondskode: DK0060978476
Transaktion: køb af aktier
Antal aktier:  1.395
Kursværdi:  100.017,20 kr.
Handelsdato: 13. august 2019
Marked: Nasdaq Copenhagen

Med venlig hilsen

Niels Fessel                                              Claus E. Petersen
Bestyrelsesformand                                  Adm. Direktør

For yderligere information kontakt:
Adm. Dir. Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte), 21 76 40 28 (mobil)
Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte), 22 61 44 66 (mobil)

Vedhæftede filer