Source: Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Delårsrapport – 2. kvartal og 1. halvår 2019

SELSKABSMEDDELELSE NR. 14 - 14. AUGUST

 

Rapporten er vedhæftet som PDF-fil i sin fulde ordlyd.

Bestyrelsen har i dag godkendt Delårsrapporten for 2. kvartal og 1. halvår 2019. Delårsrapporten, der kun udgives på engelsk, er vedhæftet som PDF-fil og har følgende hovedpunkter:

Resultater

Justeret perioderesultat* 2. kvartal 2019:  USD -12 mio. (2. kvartal 2018: USD 4 mio.)
Justeret perioderesultat 1. halvår 2019: USD -5 mio.

 • Dry Operator: USD -6 mio. (USD 8 mio.)
 • Dry Owner: USD -2 mio. (USD 3 mio.)
 • Tank: USD -3 mio. (USD -8 mio.)

Avance på salg af skibe: USD 3 mio.

* ”Periodens resultat” justeret for “Salgsavancer og -tab, skibe m.v.”

Markeder

 • Tørlast: Overraskende høj kulimport i Kina og Indien modvirkede makro-økonomisk modvind.
 • Tank: Faldende vækst i global olieefterspørgsel og sæsonmæssigt svagt spotmarked. Stigende forwardmarked forud for IMO 2020 svovlreguleringen.

Performance

 • Dry Operator: Skuffende resultat på grund af udfordrende markedsforhold.
 • Dry Owner: Optimeret portefølje gennem yderligere skibssalg og attraktive forudbetalinger af hyre på T/C-kontrakter.
 • Tank: Indtjening 3% over 1-årig T/C svarende til ekstra gennemsnitlig dagsindsejling på USD 399.

Skibsværdier

 • Tørlast: -2%
 • Tank: 0%

Værdistigning i T/C porteføljen på baggrund af stigende forward-rater i både tørlast og tank.

Guidance

 • Forventningerne til det justerede resultat for året fastholdes, da vi opjusterer forventningerne til resultatet i Tank og nedjusterer forventningerne til resultatet i Dry Operator
 • Forventningerne til det justerede resultat for året fastholdes derfor på USD 25 til 60 mio.

UDFORDRENDE MARKEDSFORHOLD FOR DRY OPERATOR
Dry Operator kom ind i kvartalet på det forkerte ben, men formåede hurtigt at tilpasse sin position og dermed generere en positiv margin. Dette var dog ikke nok til at forhindre et tab i forretningsenheden. Til trods for det skuffende resultat forventer vi stadig, at Dry Operator vil levere et positivt helårsresultat, hvilket i kombination med et styrket forward-marked i tank gør det muligt for NORDEN at fastholde vores samlede forventninger til året til et overskud i 2019 på USD 25-60 millioner.

Adm. direktør Jan Rindbo

NORDEN afholder i dag kl. 15.30 (CET) en telekonference, hvor adm. direktør Jan Rindbo og finansdirektør Martin Badsted kort gennemgår rapporten. Danske deltagere skal senest kl. 15.25 (CET) ringe på telefon +45 3272 8042, mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) 207 192 8000 eller +1 631 510 7495 inden kl. 15.25 (CET). Telekonferencen kan følges live på www.dsnorden.com, hvor præsentationen også er tilgængelig.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Jan Rindbo, telefon +45 3315 0451.

Vedhæftede filer