Source: Coloplast A/S

Coloplast Selskabsmeddelelse nr. 07/2019 - Regnskabsmeddelelse, 9M 2018/19

Regnskabsmeddelelse, 9M 2018/19

(1. oktober 2018 - 30. juni 2019)                     

Fortsat solid udvikling i den underliggende forretning i 3. kvartal

 • Coloplast leverede en organisk omsætningsvækst på 8% i tredje kvartal. I årets første ni måneder blev den organiske omsætningsvækst også 8%, og det rapporterede salg, målt i danske kroner, steg 9% til 13.321 mio. kr.
 • I forretningsområderne blev den organiske vækst for årets første ni måneder henholdsvis 7% i Stomi, 8% i Kontinens, 10% i Urologi og 9% i Hud- og Sårpleje. 
 • Den positive udvikling i Europa fortsatte med 6% organisk vækst i regnskabsperioden med bidrag fra alle forretningsområder.
 • Positiv udvikling inden for den kroniske forretning i USA med tocifret vækst i 3. kvartal, som kan tilskrives opgraderingen til overfladebehandlede katetre og øget markedsandele i stomiforretningen.
 • Sårplejeforretningen leverede 8% organisk vækst i årets første ni måneder. Udviklingen var drevet af Biatain® Silicone-porteføljen i Europa og særligt i Frankrig og Storbritannien.
 • Urologi har blandt andet på baggrund af de salgs- og marketingsinvesteringer, der er foretaget i USA, leveret 10% organisk vækst i årets første ni måneder.
 • Øget momentum i region Øvrige Markeder i tredje kvartal drevet af øget udbudsaktivitet i Rusland og en solid udvikling i Kina.
 • Der er indført en ny tilskudsreform i Frankrig for stomi-, kontinens- og sårplejeprodukter. Prisreformen medfører en gennemsnitlig nedsættelse af Coloplasts priser i Frankrig på ~9% for på stomi- og kontinensprodukter og på ~2% på sårplejeprodukter.
 • De yderligere investeringer i innovation og salgs- og markedsføringstiltag på samlet op til 2% af omsætningen, som blev indledt i første kvartal, udvikler sig tilfredsstillende.
 • Driftsresultatet (EBIT) for årets første ni måneder steg 11% i danske kroner til 4.077 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 31% mod 30% i samme periode året før. Den sidste fabrik med volumenproduktion i Thisted, Danmark, er nu lukket, og der er for årets første ni måneder indregnet omstruktureringsomkostninger på 43 mio. kr. i forbindelse med reduktionen i antallet af produktionsmedarbejdere i Danmark.
 • Afkastet af den investerede kapital (ROIC) efter skat før særlige poster blev 45% i årets første ni måneder mod 42% i samme periode sidste år.
 • Coloplast foretager en ubetinget strategisk gennemgang af forretningen for Urologi. Gennemgangen forventes afsluttet senest ved udgangen af 2019.

Finansielle forventninger 2018/19

 • Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på ~8% i faste valutakurser og en rapporteret vækst på ~9% i danske kroner.
 • Der forventes fortsat en overskudsgrad på 30-31% i faste valutakurser og på ~31% i danske kroner. Forventningerne til overskudsgraden afspejler nye investeringer på samlet op til 2% af omsætningen i innovation samt salg og marketing.
 • Anlægsinvesteringer forventes at blive ~700 mio. kr.
 • Den effektive skatteprocent forventes at blive ~23.

Yderligere information

Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert
Vice President
Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376         
E-mail dkebj@coloplast.com

Rasmus Sørensen
Senior Manager
Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 1786
E-mail dkraso@coloplast.com

Presse og medier
Dennis Kaysen
Director
Corporate Communications
Tlf. 4911 2608
E-mail dkdk@coloplast.com

Lina Danstrup
Senior Media Relations Manager
Corporate Communications
Tlf. 4911 2607
E-mail dklina@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek
Denmark
CVR NR. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.com

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast har fire forretningsområder: Stomi, Kontinent, Urologi og Hud- og Sårpleje. Vi er et globalt selskab med omkring 12.000 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S © 2019-08.

Alle rettigheder forbeholdt. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk.

Vedhæftet fil