Oven i den solide organiske vækst er driftsresultatet øget med 13% i regnskabsårets tredje kvartal til 1.438 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 31%. Selskabet fastholder sine finansielle forventninger til 2018/19.

I regnskabsårets tredje kvartal leverede Coloplast en organisk omsætningsvækst på 8%. Målt i danske kroner steg omsætningen 9% til 4.599 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldtes en positiv udvikling i kursen af amerikanske dollar over for danske kroner. I årets ni første måneder blev den organiske omsætningsvækst ligeledes 8%, og den rapporterede omsætning, målt i danske kroner, steg 9% til 13.321 mio. kr.

“Vi leverer et stærkt resultat i Europa på tværs af alle forretningsområder, tocifret vækst i USA og forbedret momentum i vores Øvrige markeder, som følge af en flot udvikling i Kina. Til sidst vil jeg gerne fremhæve vores organiske vækst i sårplejeforretningen på 8% i årets første ni måneder og tocifrede vækst i urologiforretningen i årets første ni måneder,” siger Coloplasts administrerende direktør Kristian Villumsen og fortsætter:

“Vi leverer solid vækst på tværs af alle forretningsområder, drevet af produktlanceringer og kommercielle investeringer, og vi fortsætter med at investere i kommercielle tiltag, der skal drive den fremtidige vækst.”

I forretningsområderne blev den organiske vækst i tredje kvartal henholdsvis 8% i Stomi, 7% i Kontinens, 10% i Interventionel urologi og 7% i Hud- og Sårpleje.

Geografisk set bidrog de europæiske markeder i tredje kvartal med en vækst på 5%. Andre etablerede markeder leverede en vækst på 12%, og Øvrige Markeder bidrog med en stigning på 14%.

Driftsresultatet (EBIT) for årets første ni måneder steg 11% i danske kroner til 4.077 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 31% mod 30% i samme periode året før. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) efter skat før særlige poster blev 45% i årets første ni måneder mod 42% i samme periode sidste år.

Prisreform i Frankrig
Efter en gennemgang af landets tilskudssystem har det franske sundhedsministerium offentliggjort nye klassifikationer og priser for stomi-, kontinens- og sårplejeprodukter i Frankrig. Prisreformen medfører en gennemsnitlig nedsættelse af Coloplasts priser i Frankrig på ~9% pr. 1. juli 2019 for stomi- og kontinensprodukter og på ~2% pr. 1. juni 2019 for sårplejeprodukter.

Uændrede finansielle forventninger for 2018/19
Coloplast forventer fortsat en organisk omsætningsvækst på ~8% i faste valutakurser og en rapporteret vækst på ~9% i danske kroner.

Der forventes fortsat en overskudsgrad på 30-31% i faste valutakurser og en rapporteret overskudsgrad på ~31% i danske kroner.

KONTAKT
Lina Danstrup
Senior Media Relations Manager, Corporate Communications
+45 49 11 26 07
dklina@coloplast.com

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
+45 49 11 33 76
dkebj@coloplast.com


Hoved- og nøgletal (Mio. DKK)2018/19
9 mdr.
2017/18
9 mdr.
Ændring
Nettoomsætning13.32112.2159%
Driftsresultat (EBIT)4.0773.67611%
Overskudsgrad (EBIT %)
(faste valutakurser)
31%- 
Overskudsgrad (EBIT %)
(DKK)
31%30% 
Periodens resultat3.0802.80610%


Salgsudvikling pr. forretningsområde
Mio. kr.
2018/19
9 mdr.
2017/18
9 mdr.
Organisk vækstRapporteret vækst
Stomi5.3174.9437%8%
Kontinens4.8114.4068%9%
Interventionel urologi1.4761.30810%13%
Hud- & Sårpleje1.7171.5589%10%
Omsætning13.32112.2158%9%


Finansielle forventninger

 
Forventninger 2018/19Forventninger 2018/19 (DKK)
Salgsvækst~8% (organisk)~9%
Overskudsgrad (EBIT %)30-31% (faste valutakurser)~31%
Anlægsinvesteringer-~700
Skattesats-~23%

Vedhæftet fil