Som meddelt i selskabsmeddelelse af den 28. juni 2019 var salget af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE på daværende tidspunkt fortsat betinget af opnåelse af de for salget nødvendige myndighedsgodkendelser fra finanstilsynet i Luxembourg, CSSF og de danske konkurrencemyndigheder.   

Hvidbjerg Bank kan hermed meddele, at de danske konkurrencemyndigheder og CSSF har godkendt transaktionen henholdsvis den 9. juli 2019 og 14. august 2019.

Transaktionen forventes som følge heraf gennemført den 30. august 2019.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

Vedhæftet fil