Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 7/2019 var salget af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE på daværende tidspunkt fortsat betinget af opnåelse af de for salget nødvendige myndighedsgodkendelser fra finanstilsynet i Luxembourg, CSSF og de danske konkurrencemyndigheder.

Salling Bank kan hermed meddele, at de danske konkurrencemyndigheder og CSSF har godkendt transaktionen henholdsvis den 9. juli 2019 og den 14. august 2019.

Transaktionen forventes som følge heraf gennemført den 30. august 2019.

Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 96 44 62 00.

Bankens selskabsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk.

Vedhæftet fil