Nettoresultat på 546 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,4 %.

Vedhæftet fil