I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 skal Solar meddele bestyrelsesmedlemmer, direktionen og disses nærtståendes handel med aktier i Solar A/S. Oplysningerne i nedenstående oversigter er baseret på de nævnte personers indberetninger til Solar.

Navn:Michael Jeppesen
Årsag:CFO
Fondskode:DK0010274844 Solar B
Transaktionens art:Køb af aktier
Transaktionssted:Nasdaq Copenhagen, DCSE
Handelsdato:14. august 2019
Mængde:625 aktier
Kursværdi i DKK:174.241,50


Med venlig hilsen
Solar A/S

Charlotte Risskov Kræfting


Kontaktperson:
Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting - tlf. +45 40 34 29 08


Fakta om Solar
Solar-koncernen er en førende sourcing- og servicevirksomhed. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2018 en omsætning over 11 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.


Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende.


Vedhæftet fil