Selskabsmeddelelse nr. 22 - 2019
København, 15. august - 2019


Q2: 63.975 kunder, 176.113 kørte ture og 5.455.737 solgte minutter og indgået aftale med 7 nye byer i juli 2019.

Henrik Isaksen, Group CEO, GreenMobility: “Vi opjusterer omsætningen og resultatet. Q2 viser som Q1 gode takter målt i kroner og ører. Vores dialog med potentielle partnere er uændret tæt og i juli kom der for alvor momentom med  i alt syv nye byer – én i Danmark, tre i Belgien og tre i England. Derudover oplever vi markant stigning i interenssen for vores forretningsmodel med et stigende antal henvendelser fra nye byer.

I forhold til andet kvartal 2018 (inklusiv Oslo) steg antallet af:

 • kunder med 34.358 eller 116 pct. til 63.975
 • ture med 51.219 eller 41 pct. til 176.113
 • minutter med 1,9 mio. eller 55 pct. til 5.455.737

             
Omsætningen steg med DKK 3,4 mio. eller med 50 pct. til DKK 10,2 mio.

Resultatet før skat blev forbedret med DKK 2,1 mio til DKK (5,5) mio.

Kapitaltilførslen på DKK 35 mio. fra marts 2019, driften i København og snart også Aarhus samt  franchiseindtægterne fra udlandet sikrer selskabets finansiering indtil midten af 2020.

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår 2019. Rapporten har ikke været underlagt revision eller review.

Yderligere oplysninger:
Henrik Isaksen, adm. direktør, tlf. 4059 4000
GreenMobility A/S, Landgreven 3, 4. sal, 1301 København K, CVR: 35521585 www.greenmobility.com

Certified Advisor
Kapital Partner
Jesper Ilsøe, +45 26 80 27 28, ji@kapitalpartner.dk 

Ledelsesberetning

Corporate og Franchise (GreenMobility koncernen)

(DKK ‘000) 2019 Q22019 Q12018 Q42018 Q32018 Q22018 Q1
 INCOME STATEMENT
Revenue 9,9737,3906,8056,0796,6325,910
Franchise revenue 2449781502138186-
EBITDA (3,154)(5,064)(6,105)(5,347)(5,570)(5,057)
EBIT (5,135)(6,828)(8,086)(6,889)(7,333)(6,818)
EBT (5,499)(6,573)(8,207)(7,382)(7,614)(7,076)
Earnings after taxes (5,499)(6,573)(11,527)(7,382)(7,614)(6,592)
BALANCE SHEET       
Total assets 56,23766,44042,84153,84961,44672,288
Equity 17,11922,617(2,609)8,90316,28423,914
Net working capital (3,915)(3,463)(3,397)(1,466)(2,180)(2,755)
Net interest bearing debt 17,0838,80035,95431,29426,33219,557
CASH FLOW       
operation (7,249)(3,955)(3,899)(4,873)(7,394)(5,098)
investments (74)(400)00(45)(5)
Financing (2,534)29,558(2,533)(2,099)(2,244)(2,163)
Free cash flow (7,323)(4,355)(3,889)(4,873)(7,439)(5,103)
Key figures       
# of customers (period end) 63,97552,04638,44334,51429,61725,619
# of trips 176,113157,440132,070115,664124,894120,207
Avg. trip duration (minutes) 312830282831

Forventningerne til helåret 2019

Forventningen til omsætningen øges med DKK 4-6 mio. til DKK 38-40 mio., hvilket skyldes fremgang i driften i København og i mindre grad en ændret regnskabsmæssig behandling af viderefaktureret hardware og licenser.

Det samlede resultat før skat inklusive bl.a. udviklingsaktiviteter, de internationale salgs- og marketingsaktiviteter og opstart i Aarhus forventes nu at blive et underskud på DKK 21-23 mio. i 2019 mod tidligere udmeldt DKK 22-24 mio.

Der forventes at blive indgået aftale eller letter of intent med i alt otte til ti byer mod før tre til fire byer i 2019.

Vi har i 2019 indtil videre indgået aftaler eller letter of intent om opstart af syv byer: Aarhus, Liverpool, Manchester, Leeds, Bruxelles, Antwerpen og Gent. Aarhus vil vi selv drive, øvrige byer vil blive drevet af franchisepartnere.

Samlet forventer vi uændret at have flere end 100.000 kunder ved udgangen af 2019.

Antallet af kunder i København forventes at stige til ca. 55.000 ved udgangen af 2019, hvor driften ventes at give overskud sidst på året ved ca 1.800 ture per dag mod tidligere udmeldte mere end 2.000 ture per dag. Et stadig bedre samspil med kunderne og den løbende optimering af driften, herunder de operationelle omkostninger, muliggør en forventet reduktion i det samlede omkostningsniveau i GreenMobility København i størrelsesordenen ti pct., som ventes fuldt realiseret ved udgangen af 2019.

Kapitaltilførsel sikrer den internationale ekspansion og vækst

GreenMobility er fortsat i en tidlig ekspansion- og vækstfase, hvilket betyder, at vi skal hente yderligere kapital. Danske investorer tilførte GreenMobility DKK 35 mio. i marts 2019, som sammen med driften i København og snart også Aarhus samt franchiseindtægterne sikrer vores finansiering indtil midten af 2020. Det er forsat ambitionen at tiltrække kapital fra industrielle og institutionelle investorer.

Internationale partnerskaber er kernen i GreenMobilitys forretningside

Vi driver vores egen flåde af elbiler i Storkøbenhavn. Erfaringerne herfra er et af udgangspunkterne for GreenMobilitys forretningside – udbredelsen af grønne delebilsløsninger til byer i specielt Europa. Den ønskede internationale ekspansion skal ske via franchise, joint ventures og corporate partnerskaber. Vi vil tillige undersøge, om vi fra København kan drive egne operationer i ind- og udland med et begrænset lokalt setup, som understøttes af driftsoperationen i København, hvor bla. call centret og marketingfunktionen er lokaliseret.

I Aarhus, hvor vi har et tæt samarbejde med NRGi, er et sådant corporate partnerskab. Driften ventes igangsat i oktober 2019, indledningsvis med 75 biler, hvilket vil bringe den samlede GreenMobility flåde op på 725 biler.

Det er uændret ambitionen at være tilstede i mere end 15 byer ved udgangen af 2021 med samlet 450.000 kunder med et fuldt indfaset potentiale på 1,4 mio. kunder. Norske Vy, tidligere NSB, der er vores første partner, har nu efter kun syv måneders drift flere end 17.500 kunder i Oslo. I København har vi i dag flere end 51.000 kunder. Det er vores mål at være blandt Europas førende udbydere af grønne delebilsløsninger. I dag er vi nummer seks.

GreenMobility er en del af løsningen af byernes trængsel og miljøforurening, idet Din Bybil kører på grøn strøm, er støjsvag og fortrænger private personbiler. GreenMobility er således med til at forbedre bylivet, mindske det globale ressourceforbrug, da mængden af biler falder, og reducereforureningen. I dag fortrænger GreenMobility 650 tons CO2 på årsbasis. GreenMobility bidrager til indfrielsen af FN’s verdensmål 11, 12 og 13.

Mere end 130 nye kunder om dagen

Kundetilgangen i andet kvartalet på 11.948 svarende til 132 kunder per dag, i København og Oslo.  

I maj 2018 gennemførte vi en stor kundeundersøgelse, hvor 3.300 besvarede de stillede spørgsmål. Vi har i juli 2019 gennemført en ny undersøgelse med 3.862 besvarelser. Hovedkonklusionerne er, at 40 pct. har undladt eller overvejer at undlade at anskaffe egen bil, kunderne anbefaler fortsat GreenMobility til deres familie og venner og foretrækker i øvrigt at cykle, zonen må gerne være større, app’n nemmere at betjene og bilerne renere og have monteret cykelstativ. De ændrede reservationsvilkår har båret frugt, så bilerne opleves mere tilgængelige end før. Samlet er kundetilfredsheden dog faldet fra 89 pct. til 80 pct.

Færre bøder takket være SMS-service.

Parkeringsbøder, parkeringsleje og den administrative behandling af disse er tunge udgiftsposter i GreenMobility. Kunderne skal selvfølgelig selv betale bøderne, men kan de i første omgang helt undgås er det en fordel for alle. Derfor modtager kunderne nu en sms, hvis det vurderes at de er i færd med at parkere ulovligt. Denne service har siden den blev introduceret reduceret antallet af parkeringsbøder væsentligt. SMS-servicen er et eksempel på egenudviklede ydelser og funktionalitet, der indgår i den samlede pakke, som partnerne får adgang til.

GreenMobility har også selv udviklet det opgavestyringssystem, der matcher biler, opgaver og street teamet, så bilerne er både indbydende og køreklar på de rigtige lokationer på de rigtige tidspunkter. Den tætte kontakt til driften og kunderne giver os værdifuldt input til udvikling af produktet og herigennem den nødvendige differentiering i konkurrencen.

GreenMobility København i tal

        H1 Q2
        GreenMobility
Kbh
 GreenMobility Kbh
        t.kr. t.kr.
           
Omsætning       17.643 9.616
Andre eksterne omkostninger       (12.529) (6.282)

 
Administrationsomkostninger       (564) (469)
Bildrift       (10.353) (5.090)
Lokaleomkostninger       (122) (70)
Salgsomkostninger       (1.490) (653)
           
Bruttoresultat       5.114 3.334
           
Personaleomkostninger       (4.971) (2.487)
Af- og nedskrivninger       (3.328) (1.579)
Driftsresultat       (3.140) (732)
        (324) (160)
Periodens resultat       (3.464) (892)

GreenMobility København omsatte i andet kvartal 2019 for DKK 9,6 mio. med et bruttoresultat på DKK 3,3 mio. De direkte omkostninger til autodriften (forsikring, skadesudbedring, parkering og strøm) beløb sig til DKK 5,1 mio. Resultatet før skat blev DKK (0,9) mio. Der var 48.730 kunder den 30. juni 2019. Kunderne kørte i andet kvartal 136.174 ture eller 4.012.179 minutter til en gennemsnitlig minutpris på DKK 2,4 mod DKK 2,0 i første kvartal 2019

I andet kvartal 2019 blev 81 biler udskiftet til biler med den dobbelte rækkevidde.

Nye priser har ikke skræmt kunderne væk og ej heller reduceret aktiviteten

Den 14. februar 2019 ændrede vi priserne i København og indførte en række gebyrer, der øger bilernes tilgængelighed. Minutproduket, der udgør langt hovedparten af forretningen, steg til DKK 4,0 inklusiv moms. Reservationer er nu gratis de første 30 minutter, hvorefter prisen er DKK 1,0 per minut. I 2018 førte 66 pct.af alle reservationer til en kørsel. I 2019 er andelen steget til 77 pct. I forhold til første kvartal 2019 faldt antallet af kørte ture med færre end 1.000 til 136.174 mens mængden af solgte minutter steg med 300.000 til 4,0 mio. Hver bil kørte i kvartalet i gennemsnit 3,8 ture og 111 minuter om dagen.


Gratis parkering til elbiler vil hjælpe København med at blive CO2-neutral i 2025

GreenMobility Københavns priser er alt inklusive, herunder vask, rengøring, forsikring, strøm og ikke mindst parkering, som er en betydelig post på omkostningsbudgettet. En ligestilling i Københavns kommune på linje med forholdene på Frederiksberg, i Gentofte og Gladsaxe vil kunne spare GreenMobility for flere millioner om året og sammen med flere dedikerede parkeringspladser for elbiler styrke elektriske delebiler i konkurrencen med private benzin- og dieselbiler til glæde for en grønnere og sundere hovedstad.

Regeringens høje prioritet af den grønne omstilling tegner godt for GreenMobilitys mulighed for yderligere vækst i Danmark.

Flere satelliter uden for zonen skal styrke Din Bybil hos nye og eksisterende kunder

Zonen i København er på 99 km2 med satelliter rundt om – fra DTU i nord til lufthavnen i syd.  Der er nu 26 HotSpots med ladestandere og parkeringspladser, der står til rådighed for GreenMobilitys kunder, hvilket er en vigtig service i takt med at kampen om parkeringspladser skærpes. Den 1. april åbnede vi på manges opfordring en satellit i Lyngby, der efter en besværlig indkøring nu fungerer.

Big Data om vejenes tilstand skal reducere omkostningerne til vejvedligeholdelse

Den 14. februar 2019 offentliggjorde vi et samarbejde - Live Road Assessement – med DTU, Sweco og Vejdirektoratet om indsamling af data vedrørende de storkøbenhavnske vejes sundhedstilstand (ruhed, friktion, sporing mv.). Data, som indsamles automatisk af GreenMobilitys 400 biler, vil løbende blive sammenholdt med data indsamlet på konventionel vis. Viser projektet, at GreenMobilitys data kan erstatte konventionelt indsamlet og behandlet data, kan der spares mange millioner på vejovervågning- og vedligeholdelse ligesom der forhåbentligt kan skabes en teknologi, som GreenMobility kan sælge til tredjemand. De første foreløbige resultater af samarbejdet ventes offentliggjort i september 2019. LIRA støttes finansielt af Innovationsfonden.

Uafhængigt af LIRA og under hensyntagen til GDPR registrerer vi samtidig interaktionen mellem fører, bil og underlag i forbindelse med kørslen, hvilket skaber værdifuld viden i forbindelse med videreudviklingen af førerløse biler.

ESG – Environmental Social Governance på Nasdaq

GreenMobility har de samlede oplysninger omkring ESG tilgængelig på greenm.dk/investor/ESG/ De væsenligste ændringer i andet kvartal er: ændringer i bestyrelsen, der nu består af fem mænd og en kvinde.


Resultatopgørelse

   2019 H1 2018 H1 2019 Q2 2018 Q2
 Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
          
Nettoomsætning3 18.586 12.729 10.217 6.819
Andre eksterne omkostninger4 (15.592) (13.070) (7.999) (7.086)
Bruttoresultat  2.994 (341) 2.218

 
 (267)
          
Personaleomkostninger  (10.680) (10.293) (5.372) (5.303)
Af- og nedskrivninger  (3.745) (3.533) (1.981) (1.763)
Dritsresultat  (11.431) (14.167) (5.135) (7.333)
          
Finansielle omkostninger  (641) (539) (364) (281)
Resultat før skat  (12.072) (14.706) (5.499) (7.614)
          
Skat af periodens resultat  0 484 0 0
Periodens resultat  (12.072) (14.222) (5.499) (7.614)
          
Forslag til resultatdisponering         
Overført resultat  (12.072) (14.222) (5.499) (7.614)
Resultat pr. aktie  (5,95) (8,53) (2,70) (4,57)
Udvandet resultat pr. aktie  (7,17) (8,53) (2,70) (4,57)
Gennemsnitligt antal aktier  1.861.110 1.666.667 2.035.087 1.667.667
          

 

Totalindkomstopgørelse

     2019 H1 2018 H1 2019 Q2 2018 Q2
     t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
Periodens resultat    (12.072) (14.222) (5.499) (7.614)
            
Anden totalindkomst    0 0 0 0
Totalindkomst    (12.072) (14.222) (5.499) (7.614)
            
Fordeling af totalindkomst           
Overført resultat    (12.072) (14.222) (5.499) (7.614)Balance

   30.06.2019 31.12.2018
 Note t.kr. t.kr
      
Erhvervet software  150 270
Immaterielle anlægsaktiver  150 270
 

 
     
Grunde og bygninger 57.098 0
Biler 526.226 35.688
Materielle anlægsaktiver  33.324 35.688
      
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  400 0
Deposita  360 286
Finansielle anlægsaktiver  760 286
Anlægsaktiver  34.234 36.244
      
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser  3.074 2.839
Tilgodehavende fra tilknyttede virksomheder  386 499
Andre tilgodehavender  1.072 244
Periodeafgrænsningsposter  565 1.455
Tilgodehavender  5.097 5.037
      
Likvide beholdninger  16.906 1.560
      
Omsætningsaktiver  21.788 6.597
      
Aktiver  56.237 42.841


        


Balance

   30.06.2019 31.12.2018
 Note t.kr. t.kr.
Aktiekapital  814 667
Overført resultat  16.305  (3.276)
Egenkapital  17.119 (2.609)
      
Leasingforpligtelser  26.723 29.118
Langfristede gældsforpligtelser  26.723 29.118
      
Leasingforpligtelser  7.266 8.396
Leverandørgæld
Gæld til tilknyttede virksomheder
  2.490
0
 5.433
1
Skyldig selskabsskat  6 0
Anden gæld  2.633 2.502
Kortfristede gældsforpligtelser  12.395 16.332
      
Gældsforpligtelser  39.118 45.450
      
Passiver  56.237 42.841

Anvendt regnskabspraksis                                                     1

Kapitalberedskab                                                                 2

Nærtstående parter                                                             6

Begivenheder efter balancedagen                                           7

        
        


 

Egenkapitalopgørelse

        
  Aktie-
kapital
t.kr.
  Overført resultat
t.kr.
 I alt
t.kr.
        
Egenkapital 01.01.2018 667  29.839 30.506
Periodens resultat 0  (14.222) (14.222)
Anden totalindkomst 0  0 
Egenkapital 30.06.2018 667  15.617 16.284
        


        
Egenkapital 01.01.2019 667 (3.276)(2.609)  
Kapitalforhøjelse 147 34.85335.000  
Omkostninger forbundet med kapitalforhøjelsen 0 (3.200) (3.200) 
Periodens resultat 0   (12.072) (12.072) 
Anden totalindkomst 0   0 0 
Egenkapital 30.06.2019 814   16.305 17.119 
        Pengestrømsopgørelse

   2019 H1 2018 H1 2019 Q2 2018 Q2
   t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
          
Driftsresultat  (11.431) (14.167) (5.499) (7.333)
Af- og nedskrivninger  3.745 3.533 1.981 1.763
Ændring i driftskapital  (2.872) (1.813) (3.731) (1.824)
Pengestrømme vedrørende drift  (10.558) (12.447) (7.249) (7.394)
          
Køb af software  0 (5) 0 0
Etablering af datterselskab  (400) 0 0 0
Betaling af deposita  (74) (45) (74) (45)
Pengestrømme vedrørende investeringer  (474) (50) (74) (45)
          
Modtagne finansielle indtægter  0 0 0 0
Betalte finansielle omkostninger ekskl. renter
på leasingforpligtelser
  (318) (192) (203) (103)
Betalte ydelser, finansielle leasingforpligtelser  (5.104) (4.260) (2.331) (2.141)
Kapitalforhøjelse  31.800 0 0 0
Pengestrømme vedrørende finansiering  26.378 (4.452) (2.534) (2.244)
          
Ændring i likvider  15.346 (16.949) (9.857) (9.683)
          
Likvider primo  1.560

 31.913 26.763 24.647
Likvider ultimo  16.906 14.964 16.906 14.964
          

 


Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

Delårsregnskabet for GreenMobility A/S aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på First North.

Bortset fra nedenstående vedrørende IFRS 16 er den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsrapporten for 2018. Der henvises til årsrapporten for 2018 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.

Delårsregnskabet er ikke blevet revideret eller reviewet.

Implementering af nye og ændrede standarder
GreenMobility A/S har med virkning fra 1. januar 2019 implementeret følgende nye og ændrede standarder, som træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere: 

 • IFRS 16, Leasing
 • IFRIC 23, Usikkerhed ved opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Ændret IFRS 9, Førtidsindfrielse med negativ kompensation
 • Ændret IAS 28, Langsigtet investering i associerede virksomheder og joint ventures
 • Årlige forbedringer til IFRS 2015-2017
 • Ændret IAS 19, Genmåling af pensionsordning

Implementeringen af IFRS 16 om leasing har medført ændringer, som er beskrevet nedenfor. Øvrige nye og ændrede standarder har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis.

Implementering af IFRS 16, Leasing
GreenMobility har med virkning fra 1. januar 2019 implementeret IFRS 16 Leasing. Påvirkning på periodens tal ved implementeringen af IFRS 16 fremgår nedenfor. IFRS 16 Leasing har afløst den gældende standard om leasing, IAS 17. IFRS 16 medfører, at stort set alle leasingaftaler skal indregnes i balancen i leasingtagers regnskab i form af en leasingforpligtelse og et aktiv, som repræsenterer leasingtagers ret til at bruge det underliggende aktiv. Der skelnes således ikke længere mellem operationel og finansiel leasing.


Metode anvendt ved implementeringen af IFRS 16

GreenMobility har anvendt den modificerede retrospektive overgangsmetode, hvorved sammenligningstal ikke tilpasses, og hvor en eventuel effekt af implementeringen indregnes i egenkapitalen under overført resultat pr. 1.1.2019. Herudover har koncernen anvendt følgende tilgængelige lempelser ved implementeringen af IFRS 16:

             

 • Selskabet har ikke revurderet om en kontrakt indgået før 1. januar 2019 indeholder en leasingaftale, hvor vurderingen af hvorvidt kontrakten indeholder en leasingaftale, under tidligere regnskabspraksis, var foretaget i overensstemmelse med IAS 17 og IFRIC 4
   
 • Leasingaftale med en restløbetid pr. 1. januar 2019 på under 12 måneder er ikke indregnet
   
 • Direkte omkostninger ved indgåelse af leasingaftaler indgået før 1. januar 2019 er ikke indregnet i leasingaktivet
   
 • Leasingaktiver vedr. aktiver med lav værdi indregnes ikke
   
 • Diskonteringssatsen er opgjort samlet for porteføljer af leasingaftaler med ens karakteristika.

Afstemning mellem åbningsbalancen for leasingforpligtelserne pr. 1. januar 2019 og de operationelle leasingforpligtelser pr. 31. december 2018:

Effekt af implementeringen af IFRS 16, Leasing:

Operationelle leasingforpligtelser 31.12.2018                                                      382
Udnyttelse af lempelse vedr. korttidsleasingaftaler                                             (382)
                                                                                                                   _______
Leasingforpligtelse pr. 01.01.2019                                                                          0

Finansielle leasingforpligtelser pr. 31.12.2018                                                       37.514
                                                                                                                     _______
Leasingforpligtelse pr. 01.01.2019                                                                                              37.514
                                                                                                                     _______

2. Kapitalberedskab

GreenMobility befinder sig i modningsfasen, hvorfor der realiseres underskud, og der budgetteres fremadrettet fortsat med underskud i en periode. Selskabets ledelse arbejder endvidere med forskellige planer for gennemførsel af yderligere kapitaltilførelse, som skal sikre, at selskabet kan realisere planerne for det kommende regnskabsår. Det er på baggrund heraf ledelsens vurdering, at selskabets kapitalberedskab vil være tilstrækkeligt til at sikre selskabets fremtidige drift mindst et år frem, således at delårsrapporten aflægges med fortsat drift for øje.

3. Omsætning

 2019 H1 2018 H1 2019 Q2 2018 Q2
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
Kørsel17.643 12.542 9.616 6.632
Franchise586 187 244 187
Projektomsætning357 0 357 357
 18.586 12.729 10.217 6.819

4. Andre eksterne omkostninger

 2019 H1 2018 H1 2019 Q2 2018 Q2
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
Autodrift10.767 9.107 5.265 4.653
Salgsomkostninger2.079 1.783 676 1.149
Lokaleomkostninger508 290 375 157
Administrationsomkostninger2.238 1.890 1.683 1.127
 15.592 13.070 7.999 7.086

                                                                                                                                                 Grunde og                                                                                                                                   Biler      bygninger
                                                                                                                                    t.kr.           t.kr.
                                                                                                      _______    _______

5. Materielle anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2019                                                                                    50.007        0
Tilgang                                                                                                       0              7.440
Afgang                                                                                                    (10.984)       0
                                                                                                      _______    _______
Kostpris 30.06.2019                                                                                                     39.023         7.440
                                                                                                      _______    _______

Af- og nedskrivninger 01.01.2019                                                                (14.319)       0
Periodens afskrivninger                                                                               (3.283)  (343)
Tilbageførsel vedrørende afgang                                                                     4.505        0
                                                                                                      _______    _______
Af- og nedskrivninger 30.06.2019                                                                           (13.097) (343)
                                                                                                      _______    _______
Regnskabsmæssig værdi 30.06.2019                                                                       26.226         7.098

 

6. Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse
Følgende parter har bestemmende indflydelse på GreenMobility A/S:

Navn                                           Hjemsted                                  Grundlag for indflydelse
_________________________  _________________________  _________________________

HICO Group ApS                    København                           Moderselskab
Henrik Isaksen                                                                Majoritetsaktionær af HICO Group ApS
GreenMobility Købenahvn A/S  Købenahvn                           Datterselskab

Tilknyttede virksomheder

Navn                                           Hjemsted                                  Grundlag for indflydelse
_________________________  _________________________  _________________________

Mobility Service Danmark A/S  Tårnby                                Søsterselskab
Mobility Lease A/S                 København                           Søsterselskab

Transaktioner mellem nærtstående parter og GreenMobility A/S

Siden 31.12.2018 har der ikke været ændringer til aftaler eller arten af transaktioner med nærtstående parter. 

7. Begivenheder efter balancedagen

Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen.


Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsregnskabet for regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2019 for GreenMobility A/S.

Delårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på First North.

Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar - 30. juni 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Delårsregnskabet har ikke været underlagt revision eller review.

København, den 15. august 2019

Direktion

Henrik Keller Isaksen              Søren Kovsted                         Anders Wall

adm. direktør

Bestyrelse

Søren Jespersen                    Mie Levi Fenger                         Arve Nilsson

formand

Mikal Christian Hallstrup                Per Møller Jensen                                    Claus Schønemann Juhl 


 

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af delårsregnskabet

Til kapitalejerne i GreenMobility A/S

Vi har opstillet delårsregnskabet side 7-17 for GreenMobility A/S for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Delårsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på First North. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Delårsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af delårsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille delårsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt delårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på First North.

København, den 15. august 2019

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Bjørn Würtz Rosendal

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne40039               

 

Vedhæftet fil