Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 15. august 2019
SELSKABSMEDDELELSE nr. 8/2019

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 14. august 2019.

Navn:Frede Clausen
Årsag til indberetningInsider
Selskabets navn:Cemat A/S
Fondskode og betegnelse:ISIN DK0010271584
Transaktionens karakter:Køb
Dato: 14. august 2019
Marked:Nasdaq Copenhagen
Antallet af handlede aktier:481.630
Kurs:0,353939

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski
CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil