Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2019.

Foreningens afdelinger leverede i 1. halvår 2019 positive afkast, der oversteg ledelsens forventning primo året. Afkastudviklingen blev i 1. halvår 2019 præget af rentefald, indsnævring af kreditspænd og af kraftige kursstigninger på de globale aktiemarkeder. En overraskende ændring i renteforventningerne skabte i halvåret et anseeligt rentefald samt en øget appetit på risikobetonede aktiver.

Halvårsrapporten kan findes på foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted.

Med venlig hilsen
Investeringsfonden Nykredit Invest

Tage Fabrin-Brasted

Vedhæftede filer