Copenhagen Capital A/S har, efter tilfredsstillende due diligence indgået bindende aftale om at købe ejendommen Læderstræde 11A og 11B, 1201 København K, til overtagelse den 30. september 2019. Købet, der gennemføres som en skødehandel til en kontant anskaffelsessum på 62,0 mio. kr., sker i et delt ejerskab med det familieejede selskab Helmersen Holding A/S, der tillige arbejder med udvikling og salg af ejendomme. 

Ejendommen, der er en blandet ejendom på i alt 2.162 m2, har en attraktiv beliggenhed i det indre København. Der skal ske en ombygning af ejendommen, hvor kontorarealerne konverteres til boliger. Ejendommen er opført i 1800, fredet og opdelt i ejerlejligheder.

Copenhagen Capital A/S har indgået et partnerskab med Helmersen Holding A/S omkring udviklingen af ejendommen Læderstræde 11. Copenhagen Capital A/S har løbende dialog omkring lignende samarbejder med andre kapitalstærke familieejede selskaber, der har interesse for det københavnske ejendomsmarked. 

For 2019 forventer Copenhagen Capital A/S et resultat på mellem 9,0 og 12,0 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Der forventes også i 2019 positive værdireguleringer forudsat uændrede afkastkrav i markedet.


”Læderstræde 11 er en spændende ejendom med et stort udviklingspotentiale, som vi forventer at kunne tilføre værdi” udtaler adm. direktør Lars Falster, Copenhagen Capital A/S og fortsætter ”vi oplever en stigende interesse fra kapitalstærke familieejede selskaber, der kan se Copenhagen Capital A/S som en mulig samarbejdspartner i det københavnske ejendomsmarked, hvilket vi med indgåelsen af aftalen med Helmersen Holding A/S har åbnet op for”. 


Vi har gennem længere tid fulgt den positive udvikling i Copenhagen Capital A/S, og har valgt at indgå i et langsigtet og strategisk samarbejde med det børsnoterede ejendomsselskab, der efter vores vurdering besidder stærke ejendomskompetencer, der kan understøtte vores virksomhed indenfor handel med fast ejendom” udtaler medejer og direktør Peter Helmersen, Helmersen Holding A/S, og tilføjer ”vi ser i første omgang frem til samarbejdet omkring udviklingen af Læderstræde 11”. 

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S
Adm. direktør Lars Falster
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: lf@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil