Nasdaq OMX Copenhagen A/S                              Skjern, 15. august 2019

Nikolaj Plads 6

1007 København K
Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2019

   
  
 
    

•  Resultat før skat udgør 80,8 mio. kr.


•  Primo egenkapitalen forventes forrentet i niveauet 15-17 % før skat for helåret 2019.


•  Basisresultatet udgør 76,1 mio. kr. mod 72,4 mio. kr. pr. 30. juni 2018


• Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 7,7 % til 166,9 mio. kr.

                                                                                   

• Nedskrivninger på 7,2 mio. kr.


•  Udlånsvækst fra 30. juni 2018 på 4,2 % til 4.3 mia. kr.


•  Kapitalprocent på 18,0 % og kernekapitalprocent 16,2 %. Solvensbehovet er på 9,3 %


•  For helåret 2019 forventes et basisresultat i intervallet 130 – 150 mio. kr. 


•  Årsresultat før skat præciseres til den øvre del af udmeldt interval 135 – 150 mio.kr. 

Venlig hilsen

Skjern BankHans Ladekjær Jeppesen                   Per Munck

Bestyrelsesformand                          Direktør

   
  
  
 
  
  
 Spørgsmål bedes rettet til direktør Per Munck på telefon 21 73 30 04.

Vedhæftet fil