Nørresundby, den 16. august 2019
Selskabsmeddelelse nr. 35/2019


Bestyrelsen i RTX har, jf. selskabsmeddelelse nr. 31 fra den 20. juni 2019 besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, kaldet ”Safe Harbor”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil RTX tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 20 mio. i perioden fra den 1. august 2019 til 31. december 2019.

Følgende transaktioner er gennemført under aktietilbagekøbsprogrammet i perioden fra 9. august 2019 til 15. august 2019:

 Antal aktierGennemsnitlig købsprisVærdi af
programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 5.200 161,77 841.198
9. august 2019 900 161,16 145.044
12. august 2019 900 162,27 146.043
13. august 2019 900 160,33 144.297
14. august 2019 1.500 160,87 241.305
15. august 2019 1.500 160,68 241.020
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 10.900 161,37 1.758.907

Efter ovennævnte transaktioner ejer RTX 446.769 egne aktier, svarende 4,996% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 8.942.838 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i bilaget vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00
RTX’s hjemmeside: www.rtx.dkVedhæftet fil