Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                          16.  august 2019
                                                                                                                    Meddelelse nr. 88/2019Endelige vilkår for ny obligation der åbnes den 20.  august 2019


Jyske Realkredit åbner den 20. august 2019 ny særligt dækket obligation (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationen.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for særligt dækkede obligationer og Realkreditobligationer udstedt af BRFkredit a/s (i dag jyske Realkredit A/S)”, dateret 1. februar 2017, samt eventuelle tillæg udsendt vedrørende nævnte basisprospekt.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit


www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftet fil