Realkredit Danmark åbner nye obligationer.De nye obligationer er omfattet af "Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S".  

Basisprospektet er tilgængeligt på Realkredit Danmarks internetside på www.rd.dk/Investor.

De endelige vilkår offentliggøres hermed.Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, tlf. 45 13 20 68.

Vedhæftede filer