Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 16. august 2019 behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2019.

 

Resultat for perioden 1. januar – 30. juni 2019 er i hovedtræk:


•En omsætning på 400,3 mio. kr. mod 403,4 mio. kr. sidste år (-1%)
•Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 13,9 mio. kr. mod 14,3 mio. kr. sidste år (-3%)
•Et resultat af primær drift (EBIT) på -36,7 mio. kr. mod -31,3 mio. kr. sidste år (-17%)
•Et resultat før skat på -42,8 mio. kr. mod -36,8 mio. kr. sidste år (-16%)
•Et resultat efter skat på -33,4 mio. kr. mod -28,7 mio. kr. sidste år (-16%)
•Et besøgstal på 1.518.000 gæster mod 1.784.000 sidste år (-15%).

 

”Omsætningen i 1. halvår af 2019 har været på niveau med sidste år på trods af 12 færre åbningsdage og færre gæster i Salene, hvor musicalen ”Midt om Natten” trak fulde huse i 2018. Den gode udvikling skyldes et stigende forbrug pr. gæst og et højere aktivitetsniveau hos Nimb”, udtaler finansdirektør Andreas Morthorst.

 

Forventninger til 2019 (uændrede)
I 2019 forventes fortsat en omsætning på niveau med 2018 og et resultat før skat og efter ekstraordinære poster i niveauet 220 mio. kr. mod et resultat før skat på 121 mio. kr. i 2018. Resultatet er positivt påvirket af partnerskabsaftalen med Danske Spil jf. omtale i fondsbørsmeddelelse af 9. maj 2019. Vejret og andre udefra kommende begivenheder kan have stor indflydelse på Tivolis forretning og dermed udvikling i årets resultat.


Med venlig hilsen

 

 

Tom Knutzen                                                                 Lars Liebst
Bestyrelsesformand                                                      Adm. direktør

 

 


Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

Vedhæftet fil