Bestyrelsen i Investeringsforeningen BIL Danmark har i dag behandlet og godkendt foreningens halvårsrapport 2019.


Foreningens afdelinger udviklede sig afkastmæssigt utilfredsstillende i 1. halvår 2019. Trods en positiv stemning på det danske marked for small og midcap aktier gav foreningens afdelinger et negativt afkast.


Afkastet i afdeling Danske Small Cap aktier KL A blev på -1,5%, og i KL W blev afkastet på -1,3%.


Afkastet i afdeling Danske Small Cap aktier Akk. KL A blev på -3,3%, og i KL W blev afkastet på -2,9%.


Afkastet i begge afdelinger var klart lavere end ledelsens forventninger primo året.


Halvårsrapporten kan findes på foreningens hjemmeside bildanmark.dk.


Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted.


Med venlig hilsen
Investeringsforeningen BIL Danmark

Tage Fabrin-Brasted
Direktør

Vedhæftede filer