Den 11. april 2019 igangsatte SP Group A/S (SPG) et aktietilbagekøbsprogram jf. selskabsmeddelelse nr. 14/2019 af 27. marts 2019. Ved aktietilbagekøbsprogrammet, som løber i perioden fra den 11. april 2019 til og med den 31. december 2019, vil SPG købe aktier for et maksimalt vederlag på DKK 40,0 mio. Aktietilbagekøbsprogrammet blev udvidet den 29. april 2019 med DKK 15 mio. (selskabsmeddelelse nr. 29/2019) til DKK 55 mio.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat efter bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 596/2014 af den 16. april 2014 om markedsmisbrug, den såkaldte ’markedsmisbrugsforordning’, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb.

Vedhæftet fil