NASDAQ Copenhagen

16. august 2019

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer

 
 

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.

Transaktionen omhandler udnyttelse af optioner (køb) og salg af aktier.

Beregning af værdi:
Ved beregning af kursværdi i forbindelse med udnyttelse af optioner anvendes ved køb af aktier strikekursen. Strikekursen er fastsat på basis af aktiekursen på tildelingstidspunktet. Ved salg af aktier anvendes aktiekursen på udnyttelsestidspunktet.

1Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)NavnAllan Bjørn Rasmussen
2Årsag til indberetningen
a)Stilling/titelDirektionsmedlem
b)Første indberetning/ændringFørste indberetning
3Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)NavnColoplast A/S (CVR-nr.: 69749917)
b)LEI-kode529900NN7SOJ5QG82X67
4Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypenAktieoptioner
IdentifikationskodeISIN: DK0060448595
b)Transaktionens artUdnyttelse af optioner (køb)
c)Pris(er) og mængde(r)Pris(er)Mængde(r)
 613,8055.334
d)Aggregerede oplysninger 
-  Aggregeret mængde55.334 aktier
-  PrisDKK 613,80
e)Dato for transaktionen2019-08-14, 11:14 UTC
f)Sted for transaktionenUden for markedsplads
    
1Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)NavnAllan Bjørn Rasmussen
2Årsag til indberetningen
a)Stilling/titelDirektionsmedlem
b)Første indberetning/ændringFørste indberetning
3Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)NavnColoplast A/S (CVR-nr.: 69749917)
b)LEI-kode529900NN7SOJ5QG82X67
4Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypenB aktier
IdentifikationskodeISIN: DK0060448595
b)Transaktionens artSalg af aktier
c)Pris(er) og mængde(r)Pris(er)Mængde(r)
 811,4955.334
d)Aggregerede oplysninger 
-  Aggregeret mængde55.334 aktier
-  PrisDKK 811,49
e)Dato for transaktionen2019-08-15, 16:30 UTC
f)Sted for transaktionenUden for markedsplads

Vedhæftet fil