Source: Investeringsforeningen BankInvest

Prospekt - Investeringsforeningen BankInvest

København, Aug. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Dokumentet kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.

Prospektet er opdateret som følge af fusion af afdeling Udenlandske Obligationer KL (ophørende) med afdeling Lange Danske Obligationer KL, andelsklasse A (fortsættende).


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld
Direktør


Vedhæftet fil