Selskabsmeddelelse nr. 779

30. april 2019 iværksatte DSV A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 745 af 30. april 2019. I henhold til programmet vil DSV A/S i perioden fra 30. april 2019 til 8. november 2019 købe egne aktier for op til en maksimal værdi af DKK 3.500.000.000, svarende til 5,38% af aktiekapitalen ved programmets ikrafttrædelse. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”MAR”) samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig handelskurs Beløb DKK
        
Akkumuleret for handelsdag 1-692.512.000 619,99 1.557.413.970
70:12. August 201970.000 616,50 43.155.000
71:13. August 201945.000 624,31 28.093.950
72:14. August 201945.000 632,07 28.443.150
73:15. August 201955.000 627,87 34.532.850
74:16. August 201940.000 630,72 25.228.800
Akkumuleret for handelsdag 1-742.767.000 620,48 1.716.867.720

Pr. dags dato ejer DSV A/S 8.696.669 stk. aktier á nominelt 1 kr. i DSV A/S, svarende til 3,6% af det samlede antal udstedte aktier på 241.526.507 stk.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på investor.dsv.com.

Spørgsmål rettes til Executive Vice President, Investor Relations, Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S

Vedhæftet fil