I  medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser DLR Kredit hermed om ekstraordinære indfrielser pr. fredag den 1. august 2019.
 
Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen.
Spørgsmål kan rettes til: Direktør / Managing Director Pernille Lohmann, tlf. 33 42 08 74.


Med venlig hilsen


DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil