I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser DLR Kredit hermed om debitormassens sammensætning (CK92) pr. mandag 19. august 2019.

Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse.

Spørgsmål kan rettes til: Direktør / Managing Director and Rating Pernille Lohmann, tlf. 33 42 08 74.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil