• Basisindtjeningen før nedskrivninger for 1. halvår 2019 udgør 92,5 mio. kr., hvilket er et fald på 5,1 mio. kr. 

• Tilbagegangen skyldes et fortsat faldende renteniveau. 

• Periodens resultat før skat udgør 94,1 mio. kr., og er positivt påvirket af kursreguleringer fra bankens obligationsbeholdning. 

• Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 10,5 % og efter skat med 8,3 %. 

• Vækst i udlån og indlån fra tilgang af nye kunder. 

• Udgifter til personale og administration er steget 3,3 %. 

• Nedskrivningsprocenten for perioden udgør 0,1. 

• Likviditetsdækningen (LCR) udgør 336,5 %. 

• Kapitalprocenten er opgjort til 20,2. 

• Ledelsen fastholder forventningerne til 2019.

Vedhæftet fil