Til    Nasdaq Copenhagen
      

                                                                             

19. august 2019

Resultat af rentetilpasning – almene boliger

Nykredit-koncernen har afsluttet obligationssalget i forbindelse med rentetilpasning af tilpasningslån til almene boliger efter princippet om ”refinansieringskurs”. Lånene rentetilpasses pr. 1. oktober 2019.

Lånene, som alle er af typen F10 med afdrag, er finansieret med statsgaranterede særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt i kapitalcenter J.

For en almen boligforening med et 30-årigt annuitetslån resulterer rentetilpasningen i følgende kontantlånsrente:

 F10 jan.
DKK
Kontantlånsrente-0,69%

Detaljerede oplysninger om auktionsresultaterne kan ses på nykredit.dk. Oplysninger om obligationssalget kan ses på nykredit.com/ir.

Spørgsmål kan rettes til Lars Mossing Madsen, Funding & Kapital, på telefon 44 55 11 66 eller Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftet fil