TK_Vertical Lock Up_Grey on White_RGB (2).png
Source: Totalkredit A/S

Totalkredit A/S - Delårsrapport 1. halvår 2019


 
Til  Nasdaq Copenhagen A/S
og pressen
20. august 2019


Nykredit offentliggør i dag delårsrapport for 1. halvår 2019 for:

Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48
Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80
Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08
Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler i forbindelse med delårsrapporten:

Vi fremlægger i dag et meget tilfredsstillende delårsregnskab for 1. halvår. Vi står midt i en rekordstor konverteringsbølge, hvor tusindvis af boligejere over hele landet sikrer sig historisk billige lån, der formentlig ikke fås bedre noget sted i verden. Mange boligejere vælger samtidig at skifte bank og realkreditinstitut. Det mærker vi i Nykredit, hvor de seneste års solide kundetilgang fortsætter i både Nykredit Bank og Totalkredit. Det giver betydelig vækst i udlån og formue under forvaltning.

Vi er særligt glade for, at kundetilgangen giver os mulighed for at vise flere danskere, hvad et foreningsejet institut kan gøre for dem. Med foreningen Forenet Kredit i ryggen kan vi give vores kunder – nye såvel som gamle – del i fremgangen. På den måde har vi alene i 1. halvår 2019 givet over 700 mio. kr. tilbage til boligejere, virksomheder og landmænd.

Vi har i flere år fokuseret på at forstærke det fundament, som Nykredit står på. I dag er virksomheden stærk med godt greb om de grundlæggende forhold som omkostninger, indtjening, kapital og risici. Vi kan nu flytte endnu større fokus over på arbejdet med at forbedre kundeoplevelsen og investere i fremtidens Nykredit. Det har vi gjort i 1. halvår ved at tilpasse organisationen, og med købet af Sparinvest har vi investeret markant i at styrke både Nykredit Bank og Totalkredit-samarbejdet. Vi investerer samtidig i compliance for yderligere at styrke vores indsats på dette helt centrale område.

Udvalgte forhold fra delårsrapporten for 1. halvår 2019:

  • Nykredit Banks udlån* og formue under forvaltning er siden 30. juni 2018 steget med henholdsvis 10,4% og 15%.
  • Totalkredits udlån i nominel værdi er siden 30. juni 2018 steget med 7,7%.
  • Koncernens effektivitet og rentabilitet er fortsat på et konkurrencedygtigt niveau med en omkostningsprocent på 33,4%, en egenkapitalforrentning på 9,2% og en forrentning af forretningskapitalen (ROAC) på 12,2%.
  • Forventningerne til 2019 blev 16. juli 2019 opjusteret, således at Nykredit-koncernen forventer et forretningsresultat og resultat før skat i niveauet 7,25 mia. kr. til 7,75 mia. kr. I årsrapporten for 2018 forventedes et forretningsresultat og resultat før skat i niveauet 6,5 mia. kr. til 7,0 mia. kr. Siden opjusteringen har der været kraftige bevægelser på de finansielle markeder, hvor den lange danske rente er faldet. Det giver tab på de forretningsmæssigt udgåede derivattyper, der påvirker resultat før skat. Der er således særlig usikkerhed vedrørende forventningerne til resultat før skat.

     

   Mio. kr.
Nykredit-koncernen1. halvår1. halvår 
 20192018Udvikling
Indtægter 7.4926.3371.155
Omkostninger2.5022.414 -88
Nedskrivninger på udlån433103  -330
Forretningsresultat4.557 3.821 736
Forretningsmæssigt udgåede derivattyper  -269219  -489
Periodens resultat før skat4.288 4.040 248
Skat681755  74
Periodens resultat3.606 3.285 322

Kontakt

Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer på telefon 44 55 14 50.

* Inklusive prioritetslån, der er overført til Totalkredit

Vedhæftede filer