Delårsrapport for Jyske Realkredit A/S for 1. halvår 2019

Til NASDAQ Copenhagen A/S                                                                               20. august 2019
                                                                                                                    Meddelelse nr. 91/2019

Delårsrapport for Jyske Realkredit A/S for 1. halvår2019

Bestyrelsen har den 20. august 2019 godkendt Jyske Realkredits delårsrapport for 1. halvår 2019.

Se venligst vedlagte filer.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit A/S

Lars Waalen Sandberg
Adm. Direktør

Direkte 89 89 79 79
E-mail lwa@jyskerealkredit.dk

Web: jyskerealkredit.dk

Vedlagt fil:
Delårsrapport for Jyske Realkredit A/S for 1. halvår 2019.pdf
Solvensbehov for Jyske Realkredit A/S for 1. halvår2019.pdf

Vedhæftede filer