Til                                                                                                      Meddelelse nr. 92/2019
Nasdaq Copenhagen A/S                                                                  20. august 2019
                                                                                                         

Selskabsmeddelelse - Ændringer i ledelsen af Jyske Realkredit A/S

Carsten Tirsbæk Madsen er pr. 30.8.2019 udnævnt til ny adm. direktør i Jyske Realkredit A/S og fratræder samtidigt som medlem af og formand for bestyrelsen i Jyske Realkredit A/S.

Carsten Tirsbæk Madsen er 56 år og kommer fra en stilling som direktør, Privat i Jyske Bank. Carsten Tirsbæk Madsen har været ansat i koncernen i 28 år og har tidligere været adm. direktør i BRFkredit a/s (nu Jyske Realkredit A/S). Jyske Realkredits direktion vil herefter bestå af adm. Direktør Carsten Tirsbæk Madsen og direktør Torben Hansen

Adm. direktør i Jyske Realkredit, Lars Waalen Sandberg bliver pr. 1.9.2019 enhedsdirektør for en ny enhed i Jyske Bank med ansvar for alle koncernens koncepter. Lars Waalen Sandberg er 49 år og har været ansat i koncernen i 25 år.

Der henvises til vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S den 30. august 2019, hvor enhedsdirektør i Jyske Bank, Lars Waalen Sandberg, foreslås valgt til bestyrelsen.

Bankdirektør Peter Schleidt, bankdirektør Per Skovhus og bankdirektør Niels Erik Jakobsen fortsætter som generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen forventes efterfølgende at konstituere sig med Niels Erik Jakobsen som formand og Lars Waalen Sandberg som næstformand.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit


                                           

Kontaktperson: Bestyrelsesmedlem, bankdirektør Niels Erik Jakobsen, 89892003.

Vedhæftet fil