Bestyrelsen for Investeringsforeningen Multi Manager Invest har i dag godkendt halvårsrapport for 1. halvår 2019 for foreningen.

Afkastudviklingen i foreningens afdelinger var positiv i 1. halvår 2019, og afkastene oversteg væsentligt ledelsens forventning primo året.

En overraskende ændring i renteforventningerne skabte i halvåret en øget appetit på risikobetonede aktiver som aktier og emerging markets obligationer. Aktiemarkederne og markederne for emerging markets obligationer udviste derfor kraftige kursstigninger i 1. halvår 2019 med høje afkast til følge.

Halvårsrapporten kan findes på hjemmesiden nykreditinvest.dk.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Multi Manager Invest


Tage Fabrin-Brasted
Direktør

Vedhæftede filer